گواهینامه ها
 • چین Guangzhou Porsun Import & Export Trade Co.,Ltd گواهینامه ها
  استاندارد: ISO9001:2008
  عدد: UQ030D61RO
  تاریخ صدور: 2017-09-15
  تاریخ انقضا: 2020-09-14
 • چین Guangzhou Porsun Import & Export Trade Co.,Ltd گواهینامه ها
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
 • چین Guangzhou Porsun Import & Export Trade Co.,Ltd گواهینامه ها
  استاندارد: CERT
  عدد: 0410001438
  تاریخ صدور: 2000-10-31
  تاریخ انقضا: 2019-06-27
 • چین Guangzhou Porsun Import & Export Trade Co.,Ltd گواهینامه ها
  استاندارد: CR
  عدد: 2619722
  تاریخ صدور: 2018-01-03
  تاریخ انقضا: 2028-01-02
مشخصات QC

در هر فرایند تولید، ما کنترل دقیق و کنترل کیفیت قطعات را داریم.

تمام قطعاتی که عرضه می کنیم، آزمون های عملکردی، آزمون برس، آزمون استقامتی، آزمون نشت و آزمون پیری را تصویب کرده ایم تا اطمینان حاصل شود که قطعات به مشتریان می رسد.