گواهینامه ها
 • چین POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD گواهینامه ها
  Standard:ISO9001:2008
  Number:UQ030D61RO
  Issue Date:2017-09-15
  Expiry Date:2019-06-27
 • چین POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD گواهینامه ها
  Standard:
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:2019-07-24
 • چین POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD گواهینامه ها
  Standard:CERT
  Number:0410001438
  Issue Date:2000-10-31
  Expiry Date:2019-06-27
 • چین POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD گواهینامه ها
  Standard:CR
  Number:2619722
  Issue Date:2018-01-03
  Expiry Date:2019-07-24
مشخصات QC

در هر فرایند تولید، ما کنترل دقیق و کنترل کیفیت قطعات را داریم.

تمام قطعاتی که عرضه می کنیم، آزمون های عملکردی، آزمون برس، آزمون استقامتی، آزمون نشت و آزمون پیری را تصویب کرده ایم تا اطمینان حاصل شود که قطعات به مشتریان می رسد.